שיעורים‎ > ‎

דף יומי - בבא-קמא

שיעורי תלמוד  
 

לקבצי השמע עם סיומת ".amr" יש צורך בתוכנה quicktime של חברת אפל או משהו דומה. למי שאינו מצליח לשמוע את השיעורים, ניתן להוריד את התוכנה כאן. 


אתם מוזמנים להצטרף לשיעור דף היומי ( תלמוד בבלי ) המתקיים כל יום כ- 40 דקות לפני התפילה -ע"י שמואל נבון במזכרת בתיה
חידוש: דף היומי בשיעור חוזר! מדי מוצש"ק יתקיים שיעור נוסף בבית משפחת פרייס במזכרת בתיה בשעה 21:00.
 
להורדת תוכנה להמרת הקובץ ל MP3 ( לשמיעה בנגן ) http://www.nch.com.au/switch 
בקישורית http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4201_002a.htm אפשר למצוא את הגמרא
ĉ 001babakama.doc
View Download
קבץ וורד ובו מסכת בבא קמא , מומלץ להתחיל בדף ב בתחילת המסכת(navonlaw@gmail.com )שמואל 052-6868691  909k v. 7 Jan 13, 2009, 12:46 AM shmuel navon
ċ
002babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף ב   3604k v. 5 May 12, 2009, 12:02 AM shmuel navon
ċ
003babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף ג   3825k v. 5 May 12, 2009, 12:02 AM shmuel navon
ċ
004babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף 4   3632k v. 6 May 12, 2009, 12:02 AM shmuel navon
ċ
005babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף 5   3783k v. 5 May 12, 2009, 12:03 AM shmuel navon
ċ
006babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-הבבא קמא דף ו   3172k v. 7 May 12, 2009, 12:03 AM shmuel navon
ċ
007babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא י , דף ז   3792k v. 7 May 12, 2009, 12:03 AM shmuel navon
ċ
008babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף ב ח   3764k v. 6 May 12, 2009, 12:03 AM shmuel navon
ċ
009babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף ט   3566k v. 5 May 12, 2009, 12:03 AM shmuel navon
ċ
010babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף י   3855k v. 6 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
011babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא י , דף י"א   3788k v. 8 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
012babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף יב   3466k v. 7 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
013-a-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף יג-א   5625k v. 8 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
013-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף יג-ב   251k v. 6 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
014-a-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף ב יד-א   2971k v. 5 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
014-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא -שיעור דף יומי , דף יד-ב   731k v. 5 May 12, 2009, 12:04 AM shmuel navon
ċ
015babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-הדף היומי -בבא קמא - דף ט"ו   3718k v. 6 May 12, 2009, 12:05 AM shmuel navon
ċ
016babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ט"ז חלק ראשון   3719k v. 5 May 12, 2009, 12:05 AM shmuel navon
ċ
016-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ט"ז חלק שני   356k v. 4 May 12, 2009, 12:05 AM shmuel navon
ċ
017babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף י"ז חלק א   3705k v. 4 May 12, 2009, 12:06 AM shmuel navon
ċ
017-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף י"ז חלק ב   581k v. 4 May 12, 2009, 12:07 AM shmuel navon
ċ
018babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא י"ח   4081k v. 4 May 12, 2009, 12:07 AM shmuel navon
ċ
019babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף י"ט   3906k v. 4 May 12, 2009, 12:07 AM shmuel navon
ċ
020babakama(2).amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף כ' המשך השיעור   3606k v. 4 May 12, 2009, 12:07 AM shmuel navon
ċ
020babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף כ   1059k v. 5 May 12, 2009, 12:07 AM shmuel navon
ċ
021babakama.amr
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא דף כ"א   3730k v. 3 May 6, 2009, 9:55 AM shmuel navon
ċ
022babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף כ"ב   3647k v. 4 May 12, 2009, 12:11 AM shmuel navon
ċ
023babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא כ"ג   3788k v. 4 May 12, 2009, 12:11 AM shmuel navon
ċ
024babakama.amr
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא דף כ"ד   1531k v. 4 May 6, 2009, 9:56 AM shmuel navon
ċ
025babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף כ"ה   3846k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
026babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא כ"ו   3853k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
027babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא כ"ז   4543k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
028.babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא כ"ח   3871k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
029babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא כ"ט   3691k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
030babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ל   3677k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
031babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף יומי ל"א   3685k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
032babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ל"ב - בבא קמא   3659k v. 4 May 12, 2009, 12:08 AM shmuel navon
ċ
033babakama.amr
Download
מזכרת בתיה -(שמואל נבון )הדף היומי-דף ל"ג   3730k v. 5 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
034babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ל"ד   5347k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
035babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ל"ה - בבא קמא   3756k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
036babakama.amr
Download
המזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ל"ו   3775k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
037babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ל"ז   3575k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
037babakama-b.amr
Download
מזכרת בתיה(שמואל נבון ) הדף היומי-השלמה לדף ל"ז   427k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
038babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ל"ח   3483k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
039babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ל"ט   3784k v. 4 May 12, 2009, 12:09 AM shmuel navon
ċ
040babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ   4288k v. 4 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
041babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"א   4940k v. 4 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
042babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )בבא קמא דף יומי דף מ"ב   3633k v. 3 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
043babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא מ"ג   3557k v. 4 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
044babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"ד   4092k v. 4 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
044babakama-b.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא מ"ד המשך   921k v. 4 May 12, 2009, 12:10 AM shmuel navon
ċ
045babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמה דף מ"ה   3766k v. 4 May 12, 2009, 12:11 AM shmuel navon
ċ
046babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"ו   3675k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
047babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"ז   3988k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
048babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"ח   5008k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
049babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף מ"ט   3798k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
050babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף נ' חלק ראשון   3578k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
050-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה(שמואל נבון ) הדף היומי-בבא קמא דף נ חלק ב   983k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
051babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף נ"א חלק א   3701k v. 4 May 12, 2009, 12:12 AM shmuel navon
ċ
051-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-נ"א חלק שני   1306k v. 5 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
052babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף נ"ב   3138k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
053babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף נ"ג   3442k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
054babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא נ"ד   4270k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
055babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמה נ"ה   3183k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
056babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא נ"ו   3720k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
057babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )ההדף היומי-בבא קמא דף נ"ז   3549k v. 4 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
057-b-babakakma.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא נ"ז חלק שני   645k v. 5 May 12, 2009, 12:13 AM shmuel navon
ċ
057-c-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הבבא קמא דף נ"ז חלק שלישי   120k v. 5 May 12, 2009, 12:14 AM shmuel navon
ċ
058babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא נ"ח   3529k v. 4 May 12, 2009, 12:14 AM shmuel navon
ċ
059babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף נ"ט   3572k v. 4 May 12, 2009, 12:14 AM shmuel navon
ċ
060babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ס   3437k v. 4 May 12, 2009, 12:14 AM shmuel navon
ċ
061babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-+ בבא קמא ס"א, מצורף בקובץ נפרד כתב היד של הגמרא   3959k v. 5 May 12, 2009, 12:14 AM shmuel navon
ċ
062babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ס"ב -חלק ראשון   1925k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
062-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ס"ב חלק שני   1065k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
063babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ס"ג   3726k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
064babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-הבבא קמא דף ס"ד   3682k v. 5 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
065babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ס"ה   3562k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
065-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ס"ה חלק שני - השלמה של הדף   475k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
066babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא סף ס"ו   3513k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
067babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ס"ז   3273k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
068babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ס"ח   4348k v. 4 May 12, 2009, 12:15 AM shmuel navon
ċ
068-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-סיום השיעור בבא קמא ס"ח   382k v. 4 May 12, 2009, 12:16 AM shmuel navon
ċ
069babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ס"ט   3165k v. 5 May 12, 2009, 12:16 AM shmuel navon
ċ
069-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-ס"ט המשך   924k v. 4 May 12, 2009, 12:16 AM shmuel navon
ċ
070babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ע   3437k v. 4 May 12, 2009, 12:17 AM shmuel navon
ċ
070-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ע סיום הדף   738k v. 5 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
071babakama.amr
Download
המזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ע"א   3664k v. 4 May 12, 2009, 12:17 AM shmuel navon
ċ
072babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ב   3614k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
073babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ג   3776k v. 5 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
074babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ד   3306k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
075babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ה   4113k v. 4 May 12, 2009, 12:17 AM shmuel navon
ċ
075-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-ע"ה חלק ב   1025k v. 5 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
076babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף ע"ו   2135k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
076-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-ע"ו חלק 2   1600k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
077babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ז   2659k v. 6 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
078babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ח   3584k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
079babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא ע"ט   3593k v. 4 May 12, 2009, 12:18 AM shmuel navon
ċ
079-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה הדף(שמואל נבון ) היומי-בבא קמא ע"ט סיום הדף   498k v. 4 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
080babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף פ   3018k v. 4 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
081babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף פ"א   3511k v. 5 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
082babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ב   3554k v. 4 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
083babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף פ"ג סיום פרק מרובה -חלק ראשון של השיעור   1963k v. 5 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
083-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-חלק שני של השיעור , דף פ"ג - פרק החובל   2380k v. 4 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
084babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ד   3844k v. 5 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
084-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ד המשך השיעור   661k v. 4 May 12, 2009, 12:19 AM shmuel navon
ċ
085babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ה   3769k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
085-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ה המשך   555k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
086babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף פ"ו   3586k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
086-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-דף פ"ו חלק שני   405k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
087babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ז   3736k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
088babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף פ"ח   3435k v. 5 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
089babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא פ"ט   3298k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
090babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף צ   4983k v. 4 May 12, 2009, 12:20 AM shmuel navon
ċ
091babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"א   3567k v. 4 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
092babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"ב   3629k v. 4 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
092-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"ב סיום השיעור   786k v. 4 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
093babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"ג   3622k v. 4 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
094babakama
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"ד   3573k v. 6 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
094-b-babakama
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא צ"ד סיום השיעור   675k v. 4 May 12, 2009, 12:22 AM shmuel navon
ċ
095babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף צ"ה   3863k v. 4 May 12, 2009, 12:21 AM shmuel navon
ċ
097babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף צ"ז   3709k v. 4 May 12, 2009, 12:22 AM shmuel navon
ċ
099babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא צ"ט   333k v. 1 May 12, 2009, 12:31 AM shmuel navon
ċ
100babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ק   3415k v. 6 May 12, 2009, 12:24 AM shmuel navon
ċ
101babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא דף ק"א   3407k v. 6 May 12, 2009, 12:24 AM shmuel navon
ċ
107babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא 107   3960k v. 5 May 12, 2009, 12:22 AM shmuel navon
ċ
109babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא דף ק"ט   4028k v. 3 May 6, 2009, 10:09 AM shmuel navon
ċ
109-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא ק"ט חלק שני   883k v. 1 May 12, 2009, 12:38 AM shmuel navon
ċ
110babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא דף ק"י   3808k v. 3 May 6, 2009, 10:09 AM shmuel navon
ċ
111babakama.amr
Download
מזכרת בתיה(ארני פרייס )דף היומי-בבא קמא קי"א   2779k v. 1 May 12, 2009, 12:35 AM shmuel navon
ċ
112babakama.AMR
Download
מזכרת בתיה הדף היומי-בבא קמא דף ק"ב   3813k v. 3 May 6, 2009, 10:10 AM shmuel navon
ċ
114babakama
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא קי"ד   3889k v. 5 May 12, 2009, 12:24 AM shmuel navon
ċ
114-b-babakama
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא קי"ד המשך השיעור   553k v. 4 May 12, 2009, 12:24 AM shmuel navon
ċ
115babakama
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא קט"ו   3908k v. 4 May 12, 2009, 12:24 AM shmuel navon
ċ
115-b-babakama
Download
מזכרת בתיה הדף היומי(שמואל נבון )-בבא קמא קט"ו - המשך   1011k v. 5 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
116babakama
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא קט"ז   3841k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
117babakama.amr
Download
מזכרת בתיה ה(שמואל נבון )דף היומי-בבא קמא קי"ז   3467k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
118babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא קי"ח   4388k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
118-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-קי:ח חלק שני   1705k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
119babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא קי"ט   3756k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
119-b-babakama.amr
Download
מזכרת בתיה (שמואל נבון )הדף היומי-בבא קמא קי"ט חלק שני   774k v. 4 May 12, 2009, 12:25 AM shmuel navon
ċ
kamasium.AMR
Download
שיעור סיום--ראה גם את דף המקורות  4826k v. 2 May 7, 2009, 5:27 AM Ariel Vered
ĉ כתביד61.doc
View Download
מזכרת בתיה דף ס"א צילום מתוך גמרא בכתב יד   2356k v. 2 May 6, 2009, 10:14 AM shmuel navon
ĉ סיוםמסכתבבאקמא-מקורות.doc
View Download
דף מקורות  33k v. 1 May 7, 2009, 5:21 AM Ariel Vered
Comments